Regéc, Mogyoróska, Fony, Hejce, Pányok, Telkibánya és Kéked önkormányzatainak

 

képviselő- testületei Együttes testületi ülést tartanak.

Az ülés időpontja: 2017. augusztus 31 napján 15 óra
Az ülés helyszíne: Regéc község Önkormányzat Nagyterme

Napirendi pontok: 

1.) Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal 2017 évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előadó: Baranyai Tiborné jegyző 

2. ) Indítványok , bejelentések

vissza