Falugondnok munkakör betöltése

 

Mogyoróska Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Mogyoróska Község Önkormányzata falugondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3893 Mogyoróska, Fő út 58.

Mogyoróska Község Önkormányzata

 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mogyoróska Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3893 Mogyoróska, Fő út 58.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények feladatairól szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet és a fenntartó Szakmai Programja alapján óvodás és iskolás korú gyermekek szállítása, egészségügyi intézménybe szállítás, hivatalos ügyek intézése, közösségi programok szervezésében való részvétel,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) önkormányzati gépjármű vezetése. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         B kategóriás jogosítvány,

 

•         gépjármű vezetői tapasztalat

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         helyismeret

•         együttműködő képesség

•         jó kapcsolatteremtő, problémamegoldó képesség

•         rugalmasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, gépjármű-vezetői engedély másolat, nyilatkozat a falugondnoki képesítés megszerzésére vonatkozóan

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs Zoltán polgármester nyújt, a 46/387-531 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Mogyoróska Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3893 Mogyoróska, Fő út 58. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/675/2021 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

 

•         Személyesen: Hegedűs Zoltán polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3893 Mogyoróska, Fő út 58. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Mogyoróska Község Önkormányzata hirdetőtáblája - 2021. október 4.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mogyoroska.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!