Falugondnoki munkakör betöltése

 

Mogyoróska Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Mogyoróska Község Önkormányzata falugondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3893 Mogyoróska, Fő út 58.

 

Mogyoróska Község Önkormányzata

 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mogyoróska Község Önkormányzata 

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3893 Mogyoróska, Fő út 58.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények feladatairól szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet és a fenntartó Szakmai Programja alapján óvodás és iskolás korú gyermekek szállítása, egészségügyi intézménybe szállítás, hivatalos ügyek intézése, közösségi programok szervezésében való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         B kategóriás jogosítvány,

 

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         falugondnoki képesítés,

•         gépjárművezetői tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

•         helyismeret

•         együttműködési képesség

•         jó kapcsolatteremtő, problémamegoldó képesség

•         rugalmasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, gépjármű-vezetői engedély másolat, nyilatkozat a falugondnoki képesítés megszerzésére vonatkozóan

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs Zoltán nyújt, a 46/387-531 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Mogyoróska Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3893 Mogyoróska, Fő út 58. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/22/2023. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Mogyoróska Község Önkormányzata hirdetőtáblája

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mogyoroska.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!