FELHÍVÁS!

 

Az ingatlanok előtti közterületi zöldsáv gondozási és tisztántartási

kötelezettségéről

Tájékoztatom a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat (használókat), hogy a
köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM- EüM együttes rendelet 6. § (1) és (4) bekezdése,
továbbá a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.)

GKM rendelet mellékletének 3.2.2. b) pontja értelmében az ingatlan előtti
közterületi zöldsáv tisztán tartása az ingatlantulajdonosok (használók)
kötelezettsége.

A fent hivatkozott rendeletek értelmében az ingatlan tulajdonosának
(kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia
1. az ingatlan előtti járdaszakasz ( járda hiányában az árok és út közötti
szakasz),
2. a járdaszakasz melletti nyílt árok tisztántartásáról
valamint
3. bokrok, fák kivágásáról, eltávolításáról, ami a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozza.
A fenti kötelezettségek magában foglalják –egyebek mellett- a zöldsávon
végzett rendszeres gyommentesítést, a fás szárú növények szakszerű gondozását,
továbbá az egyéb közterületi műtárgyak (árok, járda) tisztán tartását is.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a rendelet rendelkezései nem tesznek
különbséget magán, önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő utak között,
azaz a fenti kötelezettség az- ingatlan előtti – út jellegére tekintet nélkül
valamennyi ingatlantulajdonosra- kivétel nélkül- kiterjed.
Azon ingatlantulajdonosok, akik e kötelezettségüket önként nem teljesítik,
közigazgatási bírság megfizetésre kötelezhetők.
Tisztelettel kérem a Lakosságot, hogy az ingatlan előtti közterületi zöldsáv
gondozására és tisztán tartására a jövőben is nagyfokú figyelmet fordítani
szíveskedjenek!
Mogyoróska, 2023. augusztus 30.

dr. Kerékgyártó Judit s.k.
aljegyző

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!