Képviselő-testületi ülés

 

MEGHÍVÓ

Mogyoróska Község Önkormányzatának Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva nyilvános képviselő-testületi ülésre összehívom és arra tisztelettel

MEGHÍVOM

Az ülés időpontja: 2020. július 14. du.: 13.00 óra
Az ülés helyszíne: 3893 Mogyoróska, Fő út 58.
Az ülés várható időtartama: 2 óra

Javasolt napirendi pontok:


1. Tájékoztatás az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről, megtett intézkedésekről
Előterjesztő: Hegedűs Zoltán polgármester


2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Hegedűs Zoltán polgármester


3. A 2019. évre vonatkozó Éves Ellenőrzési Jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Csurilla Martina aljegyző


4. Az önkormányzat 2019. évi pénzügyi terve végrehajtásának megtárgyalása
Előterjesztő: Hegedűs Zoltán polgármester


5. A polgármesteri döntésekkel kapcsolatos beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Hegedűs Zoltán polgármester


6. A polgármester 2020. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló határozat módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Hegedűs Zoltán polgármester


7. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás iránti kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: Hegedűs Zoltán polgármester


8. Önkormányzati tulajdonú ingatlan adásvételével kapcsolatos kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Hegedűs Zoltán polgármester

9. Önkormányzati tulajdonú gépjármű értékesítésének megtárgyalása
Előterjesztő: Hegedűs Zoltán polgármester


10. Egyéb indítványok, bejelentések, javaslatok, tájékoztatások


Mogyoróska, 2020. július 09.


                                            Tisztelettel:


                                                                         Hegedűs Zoltán s.k.
                                                                                polgármester

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!