Aktuális

MEGHÍVÓ !

MEGHÍVÓ !

Mogyoróska Község Önkormányzatának Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-ában biztosított jogkörömben eljárva a közmeghallgatást összehívom és arra tisztelettel
MEGHÍVOM.

tovább

KÉSZÜL AZ ÚT!

KÉSZÜL AZ ÚT!

A régóta várt útfelújítás, aszfaltozás elkezdődött.

tovább

Szociális célú tűzifa támogatás 2023.

Szociális célú tűzifa támogatás 2023.

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló Mogyoróska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 10.) számú önkormányzati rendelete alapján kiosztásra került 22 m2 kemény lombú tűzifa.

tovább

Kedves mogyoróskai lakosok!

Kedves mogyoróskai lakosok!

Mogyoróska Község Önkormányzata képviselő-testülete 2023. szeptember 27. napján megtartott ülésén, úgy határozott, hogy községünk lakosainak természetbeni támogatás nyújt.

tovább

FELHÍVÁSt

FELHÍVÁSt

Telkibánya, Kéked, Pányok, Fony, Hejce, Regéc, Mogyoróska települések közigazgatási területére 2023. október 2. és 2023. október 23. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint:
Ebzárlat:

tovább

TÁJÉKOZTATÁS !

TÁJÉKOZTATÁS !

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a Rally Hungary verseny Óhuta-Fony szakaszának megrendezése miatt 2023. október 8-án 6.12-től várhatóan 15.00-ig az Óhuta, II. Rákóczi Ferenc Emlékpark és a Fony Templom út, Rákóczi Ferenc út kereszteződése közötti útszakasza az út kezelőjének engedélyével le lesz zárva.

tovább

TÁJÉKOZTATÁS !!!

TÁJÉKOZTATÁS !!!

A Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője a települési
hulladékgazdálkodással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:
A település központjában elhelyezett hulladékgyűjtő edények funkciójukat tekintve
arra szolgálnak, hogy az igatlanhasználók az általuk keletkezett papír, műanyag és
üveg hulladékot abban elkülönítve elhelyezzék.

tovább

FELHÍVÁS!

Az ingatlanok előtti közterületi zöldsáv gondozási és tisztántartási

kötelezettségéről

Tájékoztatom a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat (használókat), hogy a
köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM- EüM együttes rendelet 6. § (1) és (4) bekezdése,
továbbá a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.)

tovább

Gyermeknapi kirándulás 2023. július 5.

Gyermeknapi kirándulás 2023. július 5.

Mogyoróska Község Önkormányzata 2023. július 5. napjára szervezte meg a már hagyományosnak mondható gyermeknapi kirándulást. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is gyermeknapunkat úgy szerveztük meg, hogy községünkben élő minden csöppség részt tudjon venni rajta.
Az idei évben a gyermeknapi kirándulás Miskolci úti céllal történt.

tovább

Felhívás !!

Felhívás !!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján az Önkormányzatoknak háromévente ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozására tekintettel eb-összeírást kell tartaniuk.

tovább